Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Usługi opiekuńcze

 

 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osobie samotnej, która z powodu wieku,  choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych  oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z  rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Usługi świadczone są przez opiekunki zatrudnione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m.in. zaświadczenie o zarobkach, odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

Zakres usług (plik do pobrania)

Zasady odpłatności

Dokładne zasady odpłatności określa uchwała Nr. XXI/210/04 Rady Miejskiej w Pruszkowie oraz Ogłoszenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usług przyznawanych osobom o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 13,55 zł, a koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczy wynosi 18,48 zł.

Numer rachunku bankowego MOPS w Pruszkowie, na który należy wpłacać należności za usługi opiekuńcze:

04 1240 6380 1111 0010 8638 2752

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 770 60 31, lub e-mail: uslugi@mopspruszkow.pl.

 

E-Opieka – nowy system do zarządzania usługami opiekuńczymi.

Gmina Miasto Pruszków jest w trakcie realizacji projektu „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonowania E- Opieka”.

Projekt skierowany jest do osób, które w miejscu zamieszkania mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Głównym jego celem jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne oraz efektywne zarządzanie usługami opiekuńczymi.

Dostępność tych urządzeń dla odbiorcy usług, będzie zależała od jego stanu zdrowia – przyznanie
na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

W projekcie będą dostępne trzy pakiety:

Pakiet A- będzie zestawem składającym się z dwóch urządzeń tj. urządzenia ubieralnego
w postaci opaski z przyciskiem SOS oraz modułu komunikacyjnego również z dodatkowym przyciskiem SOS.
Opaska będzie posiadała baterię, która będzie wymagała ładowania raz na 2 lata. Pakiet A będzie przeznaczony
dla osób niesamodzielnych, leżących, niewychodzących z domu.

Pakiet B – będzie zestawem składającym się z przycisku SOS i detektora upadku. Pakiet B będzie przeznaczony
dla osób niesamodzielnych, poruszających się samodzielnie tylko
w obrębie własnego mieszkania, opuszczających je jedynie w towarzystwie osób trzecich. Opaska będzie posiadała baterię, która będzie wymagała ładowania maksymalnie raz na tydzień.

Pakiet C- będzie zestawem składającym się z przycisku SOS, detektora upadku oraz geolokalizatora. Pakiet C będzie przeznaczony dla osób z objawami chorób neurodegeneracyjnych np. choroba Alzhaimera czy innego rodzaju demencji np. choroba Parkinsona.

Miasto Pruszków jest obecnie w trakcie wdrażania tego projektu, realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy w Pruszkowie.

Informujemy, że w związku z tym, że jest to umowa partnerska z Miastem Stołecznym Warszawą koszty związane z opłatą abonamentu oraz zasady zwrotu wydatków związanych z miesięcznym kosztem utrzymania będą ogłoszone po rozstrzygnięciu przetargu przez Miasto Warszawę .

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 770 60 31, lub e-mail: euslugi@mopspruszkow.pl          

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.