Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Przemoc i kryzys w rodzinie

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli ty lub ktoś z twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po twojej stronie.

Co to jest przemoc?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

O przemocy w rodzinie możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione cztery warunki:

 • działanie podejmowane jest z pewną intencją np. zmuszenie do posłuszeństwa,
 • jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą np. fizyczną, ekonomiczną,
 • działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej,
 • osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.

Wyróżnia się następujące formy przemocy

przemoc fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej pop[rzez np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, policzkowanie, duszenie, wykręcanie rąk.

Przemoc psychologiczna – naruszenie godności osobistej poprzez: upokorzenie, krzyki, przeklinanie, zastraszanie, szantażowanie, wyśmiewanie, izolacja od otoczenia.

Przemoc seksualna – naruszenie intymności poprzez: gwałt, zmuszanie do nieakceptowanych form współżycia, oglądania treści pornograficznych.

Przemoc ekonomiczna – naruszenie godności poprzez: kontrolowanie wydatków, wydzielanie pieniędzy, przywłaszczenie pieniędzy lub innych dóbr, zmuszanie do podpisywania zobowiązań finansowych.

Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich mogące polegać na niedostarczaniu pożywienia, leków, ubrania, zaniedbaniu podstawowych potrzeb drugiego człowieka.

Cykl przemocy:

Faza narastania napięcia – osoba stosująca przemoc jest napięta i zirytowana, często robi awantury z byle powodu i prowokuje kłótnie.

Faza gwałtownej przemocy – ostry incydent przemocy. Osoba stosująca przemoc staje się gwałtowna i wpada w szał.

Faza „miodowego miesiąca” – jest to czas skruchy osoby stosującej przemoc. Sprawca najczęściej wówczas przeprasza, żałuje tego, co zrobił i okazuje miłość.

Pamiętaj

Niezatrzymana przemoc narasta. Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice. Następnym razem może być gorzej.

Tu otrzymasz wsparcie:

 1. Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
  Kraszewskiego 8 tel. 22/758-60-81
 2. Straż Miejska w Pruszkowie
  Kraszewskiego14/16 tel. 22/758-88-52
  http://strazmiejska.pl/wp/
 3. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Pruszkowie
  Jasna 3 tel. 22/728-44-97
  http://mopspruszkow.pl/index.php/przeciwdzialanie-przemocy-2/punkt-przeciwdzialania-przemocy
 4. Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie
  Popiełuszki 24 tel. 22/753-45-56
  http://zowpiastow.pl
 5. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pruszkowie
  Helenowska 3A (każdy wtorek miesiąca) tel. 22/770-60-24
 6. Poradnia Leczenia Uzależnień w Pruszkowie
  Drzymały 19/21 tel. 22/758-84-11
 7. Ogólnopolskie Pogotowie dal Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia”
  tel. 800-120-002 (całodobowy, bezpłatny)
  www.niebieskalinia.org

W Pruszkowie, na mocy ustawy o przeciw działanie przemocy, został powołany Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który ma prawo powoływać Grupy Robocze do prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”. Procedura Niebieskiej Karty to procedura interwencyjno-pomocowa, obejmująca działania wielu instytucji, której celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Realizowane działania są indywidualnie dostosowane do potrzeb danej rodziny. Uruchomienie procedury może nastąpić z inicjatywy każdej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie oraz osób mających wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy.

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie ul. Helenowska 3a, sala Nr 20.
Zgłoszenie może być osobiste wysłane e-mailem na adres: zi@mopspruszkow.pl lub telefoniczne – pod numer telefonu: (22) 728 11 81 w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałki w godz. 10-18; wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8-16.

Telefony zaufania

Policyjny telefon zaufania
tel. 800-12-02-26 (linia bezpłatna, czynna codziennie w godz. 8.00 – 22.00)

Biały telefon
tel. 517-096-680

Dla dzieci i młodzieży
tel. 116-111

Dla osób starszych
tel. 22/635-09-54

Dla rodziców i nauczyciel
tel. 800-100-100

Wsparcia
tel. 800-702-222

Centrum Praw Kobiet
tel. 600-070-717 – interwencyjny

Ważne strony internetowe

https://stopprzemocy.org

http://niebieskalinia.info/index.php/

This will close in 0 seconds

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.