Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Pomoc osobom bezdomnym

Pomoc świadczona na rzecz osób znajdujących się w kryzysie bezdomności przez MOPS w Pruszkowie obejmuje:

 • pomoc niepieniężną w formie:
  • rzeczowej z magazynu odzieżowego
  • skorzystania z łaźni
  • uzyskania skierowania do schroniska
 • pomoc pieniężną w formie zasiłków
 • pracę socjalną polegającą m. in. na pomocy w wyrobieniu dowodu osobistego, załatwieniu spraw urzędowych, w podjęciu leczenia odwykowego, uzyskania pomocy medycznej oraz potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Niektóre formy pomocy wymagają złożenia pisemnego wniosku zawierającego informacje na temat aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu ustalenie spełnienia kryteriów wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną  w miejscu jej przebywania.

MOPS w Pruszkowie ma podpisane porozumienia z kilkoma stowarzyszeniami na świadczenie usług w formie udzielenia schronienia osobom bezdomnym, potrzebującym pomocy oraz osobom starszym w sytuacjach kryzysowych dla których Gmina Miasto Pruszków jest właściwa miejscowo z uwagi na ostatnie lub aktualne miejsce zameldowania. Każdorazowe umieszczenie osoby w schronisku odbywa się wyłącznie na podstawie skierowania wydawanego przez tut. MOPS w trybie decyzji administracyjnej, a więc musi zostać sporządzona dokumentacja osoby kierowanej do schroniska.

W sytuacjach nagłych i wymagających udzielenia szybkiej pomocy, wsparciem w kwestii pomocy osobom bezdomnym oraz ich monitorowania na terenie miasta jest Straż Miejska w Pruszkowie. Osoby bezdomne potrzebujące pomocy jak i osoby, które chcą im pomóc mogą kontaktować się na bezpłatny numer Mazowieckiej infolinii 987, pod którym otrzymają informację o możliwych formach wsparcia. Najbliższe noclegownie, do których nie jest wymagane skierowanie znajdują się:

 • Noclegownia Warszawskiego Centrum Integracji Warszawa ul. Myśliborska 53, tel. 723-246-077; ul. Kaczorowa 39 tel. 661-035-565  (pobyt dla kobiet i mężczyzn)
 • Noclegownia Stowarzyszenia Monar Warszawa ul. Marywilska 44a tel. 517-893-264 (pobyt wyłącznie dla mężczyzn)
 • Noclegownia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Warszawa ul. Polska 33, tel. 22 651-05-71 (pobyt wyłącznie dla mężczyzn)

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.