Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Aktywizacja zawodowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie prowadzi pracę socjalną z klientami pozostającymi bez pracy, zarówno z tymi, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy oraz z tymi, którzy nie posiadają ww. statusu ale deklarują gotowość do podjęcia pracy.

O ile celem instytucji rynku pracy jest pełne i produktywne zatrudnienie osób, o tyle celem głównym instytucji pomocy społecznej w działaniach na rzecz osób pozostających bez pracy jest ich wzmocnienie oraz prowadzenie szeroko pojętej aktywizacji społecznej, które będą sprzyjać odzyskaniu zdolności do funkcjonowania na rynku pracy.

Każda sprawa klienta jest traktowana indywidualnie i uwarunkowana m.in. jego stanem zdrowia, posiadanym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, wiekiem oraz sytuacją rodzinną i osobistą. Zatrudniony na terenie MOPS specjalista pracy socjalnej – koordynator pomoże osobie poszukującej pracy w napisaniu życiorysu zawodowego, zaproponuje oferty pracy na lokalnym rynku lub w pobliżu, które pozyskuje ze źródeł ogólnodostępnych oraz, które są zgłaszane do MOPS przez firmy i indywidualnych pracodawców.

Prowadząc współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie poinformuje o prowadzonych przez Urząd działaniach aktywizacyjnych ( szkolenia, staże, prace społecznie użyteczne) i pomoże w wypełnieniu odpowiednich wniosków. Doradzi i skieruje do Agencji Zatrudnienia, które znajdują się na terenie miasta Pruszkowa i zajmują się rekrutacją do pracy:

  • Agencja ADECCO POLSKA ul. J.I. Kraszewskiego 42 tel. 22/738-88-21; 723-193-125
  • Agencja RANDSTAD Al. Wojska Polskiego 16A lok. 34 tel. 22/439-90-80
  • Agencja GI GROUP ul. Ołówkowa 1E lok. 91 tel. 668-281-016

MOPS w Pruszkowie od 2015 roku jest organizatorem prac społecznie użytecznych na terenie miasta Pruszkowa, do których mogą otrzymać skierowanie osoby zarejestrowane w PUP w Pruszkowie jako bezrobotne bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy Ośrodka. W 2022 roku prace te są wykonywane na terenie MOPS, Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz świadczone indywidualnie na rzecz opiekuna dziecka niepełnosprawnego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.