Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Domy Pomocy Społecznej

Osoba, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Pobyt w domach pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Koszt ten ustalany jest co roku i ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

W powiecie pruszkowskim działają następujące domy:

  • Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Brwinowie – koszt wynosi 7 200,00 zł;
  • Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Czubinie – koszt 6 095,31 zł;
  • Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Pruszkowie – koszt 4 386,78 zł.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% dochodu;
  • małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) – zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej;
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby obowiązane.

Zasady ustalania opłaty określają artykuły od 60 do 64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Postępowania w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej oraz ustalania opłaty za pobyt prowadzone są w oparciu o wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby ubiegającej się o dom pomocy społecznej oraz członków rodziny.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.