Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Seniorzy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie realizuje szereg zadań i programów na rzecz osób w wieku senioralnym. Poniżej prezentujemy ofertę wsparcia, możliwości oraz przywileje z których skorzystać mogą seniorzy.

Usługi opiekuńcze

Osoby przewlekle chore, niesprawne, niesamodzielne wymagające pomocy innych osób w codziennych czynnościach mogą skorzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych Czytaj więcej

Pomoc pieniężna i niepieniężna

Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie z własnych dochodów zabezpieczyć swoich potrzeb mogą skorzystać z pomocy materialnej oferowanej przez MOPS Czytaj więcej

Kierowanie do Domu pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby. Czytaj więcej

Możliwość korzystana z oferty Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Czytaj więcej

Możliwość korzystania z ofert Centrum Aktywności Lokalnej

Czytaj więcej

Projekty Obywatelskie adresowane do seniorów

Czytaj więcej

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Czytaj więcej

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Czytaj więcej

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Pruszkowie

ul. Henryka Sienkiewicza 2

Zasiłek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 roku życia lub niepełnosprawności

Czytaj więcej

Strategia Polityki Senioralnej

Ogólnopolska Karta Senioralna
Dyżury Członków Miejskiej Rady Seniorów
Propozycje aktywności dla Seniorów
Czytaj więcej

Kluby Seniora

Czytaj więcej 

Pruszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Czytaj więcej

Telefon zaufania dla Seniorów

Czytaj więcej

 

 

Pozostałe linki:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Narodowy Fundusz Zdrowia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Głos Seniora

This will close in 0 seconds

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.