Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, przysługuje odbiorcy korzystającemu z urządzenia grzewczego zasilanego paliwami gazowymi, wpisanego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB ), w terminie do 22 grudnia 2022 r. lub po tym dniu, w przypadku zgłoszenia nowego źródła ogrzewania.
Obowiązuje kryterium dochodowe:
Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć:
– 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
– 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym
Dodatek polega na refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r.
Wniosek o refundacje podatku VAT składa się nie później niż do dnia 30.09.2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT ( dotyczy wniosków składanych od dnia 01.10.2024 r.)
Do wniosku dołącza się:
– fakturę VAT dokumentującą dostarczenie paliw gazowych
– dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Wnioskodawcą może być tylko członek gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego w gospodarstwie domowym, czyli osoba której dane wskazane są na fakturze. To wyklucza m.in. osoby, które nie są stronami zakupu paliwa gazowego.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie
Punkt Obsługi ( wejście od ul. Helenowskiej), nr tel. 22 770-60-26, 770-60-29
Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 10:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Wniosek można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dostepny-jest-wzor-wniosku-o-refundacje-podatku-vat-r-w-2024-r-dla-gospodarstw-domowych-ogrzewajacych-sie-gazem

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.