Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Program profilaktyczny

PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM BEZPRAWNYM I ZAWINIONYM – CZYNEM CZŁOWIEKA, KTÓRE PODLEGA KARZE.

Jeżeli jesteś dotknięty przemocą lub jesteś jej świadkiem, nie musisz zostawać z tym sam. Możesz skorzystać z naszej pomocy. Oferujemy pomoc specjalistów w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym, możliwość udziału w programach profilaktycznych kierowanych do dzieci, nauczycieli i rodziców.

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Centrum Aktywności Lokalnej
Adres: ul. Jasna 3, 05-800 Pruszków
Obowiązują zapisy pod numerami telefonu: 22 728 44  97, 502 602 991

Bezpłatna i profesjonalna pomoc jest udzielana przez następujących specjalistów:
Psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie porady w poniedziałki w trybie stacjonarnym w godz. 8.00–16.00

Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie porady w poniedziałki w trybie telefonicznym i w środy w trybie stacjonarnym w godz. 11.00–16.00 w ramach BIAŁEGO TELEFONU dla osób dotkniętych przemocą – tel. 517 096 680

Prawnik ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie porady w czwartki w trybie stacjonarnym w godz. 8.00–14.00

Konsultant ds. przeciwdziałania narkomanii porady w poniedziałki w trybie telefonicznym w godz.  8.00–13.00 oraz w piątki w trybie stacjonarnym w godz. 11.00–16.00

Edukator dla rodziny porady we wtorki w trybie stacjonarnym w godz. 16.00-19.00

Prezydent Miasta Pruszkowa za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje w Pruszkowskich szkołach programy profilaktyczne kierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli. Nadal istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach i warsztatach profilaktycznych.
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w szkoleniach i warsztatach można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie ul.Helenowska 3a – Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
tel. 22 770 60 23,
e-mail:profilaktyka@mopsruszkow.pl
oraz u pedagogów szkolnych

Poniżej prezentujemy tematykę szkoleń:

PWR – Program wzmacniania rodziny – program realizowany w oparciu o System Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego
obszar: wzmacnianie więzi w rodzinie, ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania.
Dzieci w wieku 10-14 lat oraz ich rodzice / opiekunowie.
Szkoła dla rodziców i wychowawców – program realizowany w oparciu o System Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego
obszar: nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku
czas trwania: 2 realizacje po 10 spotkań trwających 3 godz. raz w tygodniu
grupa docelowa: 30 osób skierowanych przez pedagogów szkolnych zgłaszających trudności wychowawcze

Cyfrowe wychowanie – 6 webinarów w formie online trwające każdy po 1.5h w godzinach popołudniowych. Temat: Jak zadbać o dzieci wchodzące w świat cyfrowy, aby nie odbiło się to na ich zdrowiu i rozwoju, czas trwania: grupa docelowa: rodzice dzieci przedszkolnych, dzieci klas 1-3 i 4-8, razem ok. 300 osób
Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Spotkania z rodzicami na terenie szkół i placówek. Temat z obszaru rozpoznawania, interwencji i wsparcia dziecka w depresji „Jak ocalić skrzydła naszych dzieci? Wsparcie zdrowia psychicznego nastolatków i dzieci przedszkolnych dla rodziców dzieci nastoletnich” czas trwania: 10 spotkań po 3h, grupa docelowa: ok. 200 osób Pozytywna Dyscyplina dla rodziców – warsztaty skierowane do rodziców, zgłaszających trudności wychowawcze i chcących podnieść swoje kompetencje wychowawcze czas trwania: 2 realizacje po 10 spotkań trwających 3 godz. raz w tygodniu
Zachęcamy do kontaktów z instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz osób uzależnionych oraz ich rodzin na terenie Gminy Miasta Pruszków adresy znajdziesz w zakładce przemoc i kryzys w rodzinie.

Szkolenie warsztatowe dla nauczycieli:

Pozytywna dyscyplina w przedszkolu – Wsparcie nauczycieli w procesach wychowawczych czas trwania: dwie edycje szkolenia bazowego i jednego pogłębiającego, razem 30 godzin, grupa docelowa: 60 osób -nauczyciele z przedszkoli
Pozytywna dyscyplina w szkole – Wsparcie nauczycieli w procesach wychowawczych czas trwania: jedna edycja szkolenia bazowego i jednego pogłębiającego, razem 12 godzin, grupa docelowa: 20 osób -nauczyciele ze szkół podstawowych
Profilaktyka i interwencja kryzysowa w szkole. Opracowanie procedur interwencji kryzysowej nauczycieli, powołanie Szkolnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
czas trwania: 12 godzin, grupa docelowa: 20 osób nauczyciele ze szkół podstawowych
Warsztaty kompetencji wychowawczych – mediacje jako zapobieganie przemocy rówieśniczej, czas trwania: 12 godzin warsztatowych, 3 spotkania pogłębiające i wspierające nauczycieli wdrażających procedury, grupa docelowa 20 osób nauczyciele ze szkół podstawowych


 

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.