Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w zakresie Modułu I: wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.

W sprawie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, Rada Miasta Pruszkowa podjęła uchwałę nr LXXXIX.819.2024 w dniu 25 stycznia 2024.

Usługi sąsiedzkie są to usługi mające charakter podstawowy i wspomagający, nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wsparciem tym mogą zostać objęci mieszkańcy Miasta Pruszkowa w wieku 60 lat i starsi, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych a są jej pozbawione, jak również te osoby, które wymagają pomocy, a rodzina z różnych powodów nie jest w stanie jej zapewnić.

Usługi sąsiedzkie mogą być świadczone siedem dni w tygodniu. Zakres, wymiar oraz okres przyznania usług uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i sytuacji osoby dla której są one przeznaczone, i wynika z decyzji administracyjnej przyznającej te usługi, poprzedzonej rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika MOPS.

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która ukończyła 18 rok życia, nie jest spokrewniona z osobą korzystającą ze wsparcia, zamieszkuje w najbliższej okolicy świadczeniobiorcy i została przez niego wskazana.

Osoby zainteresowane usługami sąsiedzkimi zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 770 60 31.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.