Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Pomoc obywatelom Ukrainy

Rodziny ukraińskie, które przybyły do miasta Pruszkowa po opuszczeniu swego kraju w związku z konfliktem zbrojnym i posiadają legalny pobyt na terenie Polski, zgodnie z Ustawą „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” mogą korzystać z pomocy przewidzianej tą ustawą. Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia (tj. 12 marca 2022 r.), z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r.

 1. Zarejestrowania się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy pruszkow.praca.gov.pl;
 2. Świadczenia rodzinnego, wychowawczego, „na dobry start”, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania do opłat w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna;
 3. Świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
 4. Jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w rodzinie, na utrzymanie i bieżące wydatki (wymagane jest posiadanie numeru PESEL);
 5. Bezpłatnej pomocy psychologicznej

Rodziny te mają także możliwość ubiegania się o pomoc:

 • pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
 • pomocy oddziału ONZ ds. uchodźców w Polsce;
 • opieki medycznej (z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej oraz podawania wyspecjalizowanych leków);
 • pomocy osobom niepełnosprawnym;
 • zwolnienia z opłat za studia, stypendium socjalnego, kredytu studenckiego;
 • możliwości kształcenia dzieci, udziału w zajęciach dydaktycznych;

Miasto Pruszków – instytucje samorządowe, mieszkańcy, zakłady pracy, organizacje pozarządowe, podjęło działania zmierzające do zagwarantowania rodzinom ukraińskim przyjaznych warunków do odnalezienia się w nowych, nieznanych realiach dnia codziennego i życia.

Od 1 marca 2022 r działa na terenie miasta Pruszkowa Punkt Informacyjny link

Działania Miasta Pruszków na rzecz obywateli Ukrainy link, link, link;

Ważne strony:

UNHCR Poland – Informacje dla osób pochodzących z Ukrainy link

Sąd Rejonowy w Pruszkowie – ustanowienie opiekuna tymczasowego link

 

 

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.