Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Biuletyn informacji publicznej

Bon energetyczny 2024 – składanie wniosków od 01 sierpnia 2024

W dniu 7 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 859, a 13 czerwca 2024 r. większość jej przepisów weszła w życie.

Ustawa wprowadziła nowe świadczenie pieniężne pod nazwą bonu energetycznego, który otrzymają różne grupy beneficjentów, mające trudności w pokrywaniu rachunków za energię.

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

  •  2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
  •  1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Chodzi tu o wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tzw. dochód netto, np. w przypadku dochodów z pracy opodatkowanych wg skali podatkowej PIT, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek, składki oraz po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Pieniądze z bonu energetycznego będą przysługiwać także osobom, które przekraczają kryterium dochodowe. Stosowana w tym przypadku będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Dla gospodarstw domowych korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła) i wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB, wsparcie zostało zwiększone o 100%. I tak w  tym przypadku obowiązują podwyższone stawki bonu energetycznego:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego można pobrać ze strony BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wnioski będą także udostępniane w formie papierowej w siedzibie Ośrodka.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Pruszkowie, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres MOPS albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, czy też platformy mObywatel – w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Wnioski złożone po 30 września pozostawia się bez rozpoznania. Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę Ośrodek będzie miał 60 dni. Wnioski będą podlegać weryfikacji.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do organu o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.

Kliknij, aby przejść do wzoru wniosku o wypłatę bonu energetycznego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

This will close in 0 seconds

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.