Letni wypoczynek w Charzykowach.

W dniu 21.08.2023, dzieci z pruszkowskich placówek wsparcia dziennego, wróciły z kolonii letnich odbywających się w Charzykowach. Organizatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie, a realizatorem Stowarzyszenie Simul.

Rekrutacja do Projektu „Aktywny Senior 2023 – Edukacja cyfrowa i językowa”

Celem projektu jest włączenie cyfrowe seniorów 60+ poprzez edukację cyfrową oraz językową. Działania mają na celu zwiększenie umiejętności osób starszych w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami, poznanie innych nowych mediów, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych. Działania projektowe zostaną przeprowadzone za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się […]

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – Powiat Pruszkowski

Szanowni Państwo, przypominamy, iż Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pruszkowskim. https://fundacja.togatus.pl/powiat-pruszkowski/ Harmonogram Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonują według poniższego harmonogramu: PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ: Piastów, ul. Namysłowskiego 11 Poniedziałek – godz. 08:00-12:00 Wtorek – godz. 10:00 -14:00 […]

Zaproszenie – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Pruszkowa na lata 2023 – 2029

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie rozpoczął proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Pruszkowa na lata 2023-2029. Przedmiotem spotkania jest opracowanie celu głównego, celów strategicznych, operacyjnych oraz przykładowych działań, które zostaną ujęte w Strategii. Warsztaty odbędą się przy udziale specjalistów z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania, którzy są odpowiedzialni za opracowanie dokumentu. Miejsce […]