Dodatek do niektórych źródeł ciepła

Dodatek do niektórych źródeł ciepła

1. Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektorych źródeł ciepła? Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: Kocioł na paliwo stałe, kominek, koza. ogrzewacz powietrza, trzon  kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo […]

Informacja w sprawie wniosków 500+ i RKO

Od 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o Świadczenie 500 plus oraz RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) Świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to finansowe wsparcie na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenia te są niezależne od dochodu […]

Bank Żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie informuje, że od dnia 1 września 2021 r. rozpoczął wydawanie żywności dla mieszkańców Pruszkowa z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2020. Osoby uprawnione do otrzymania pomocy żywnościowej będą na bieżąco informowane o terminach jej odbioru przez pracowników socjalnych Ośrodka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach braku możliwości osobistego odbioru żywności, […]