MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie w czasie pandemii COVID-19 (koronawirusa) w okresie od marca do czerwca 2020r.

Od początku wystąpienia pandemii COVID-19 wsparcie Ośrodka funkcjonowało na wszystkich dotychczasowych płaszczyznach. MOPS objął tym wsparciem 780 środowisk. Dostarczane były posiłki obiadowe w liczbie 100 dziennie, zapewniono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi psychiatryczne łącznie w 141 rodzinach, udzielano pomocy finansowej i pracę socjalną. W okresie od kwietnia do czerwca rozdysponowano wśród najbardziej potrzebujących środowisk ponad 6 ton żywności pozyskanej z Banku Żywności.
Z uwagi na zamknięcie szkół zapewniono pomoc rodzinom, w których dzieci korzystały wcześniej z posiłków w szkole opłacanych przez MOPS – w zależności od potrzeb była to pomoc finansowa lub posiłki dostarczane były do miejsca zamieszkania.

W mieście Pruszkowie, w czasie od marca do czerwca, kwarantanną objętych było 737 osób. Z tymi osobami pracownicy socjalni Ośrodka mieli stały kontakt telefoniczny, również w dni wolne od pracy. MOPS zapewnił pomoc wszystkim potrzebującym. We współpracy z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej rodzinom będącym w kwarantannie zapewniana jest cały czas żywność, konieczne leki lub inne artykuły pierwszej potrzeby.

Z uwagi na izolację społeczną uruchomione zostały liczne porady telefoniczne dla mieszkańców, obejmujące pomoc psychologa, terapeuty, specjalisty ds. przemocy, prawnika oraz porady dla rodziców i dla seniorów.  Zorganizowano pomoc wolontariuszy, którzy dostarczali zakupy osobom starszym będącym w grupie wysokiego ryzyka.  Mieszkańcy miasta chętnie dzielili się swoim czasem tak, aby osoby starsze mogły bezpiecznie pozostać w domu.

Przez cały czas zapewniona jest pełna ciągłość pracy wszystkich działów Ośrodka, dzięki temu bez opóźnień realizowane są wypłaty wszystkich świadczeń pieniężnych.

Wszystkie powyższe działania są nadal kontynuowane a pracownicy socjalni mimo pandemii podejmują bezpośrednią pracę w środowisku.