MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków


 


 


 


 


 


 


 

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie w czasie pandemii COVID-19 (koronawirusa) w okresie od marca do czerwca 2020r.

Od początku wystąpienia pandemii COVID-19 wsparcie Ośrodka funkcjonowało na wszystkich dotychczasowych płaszczyznach. MOPS objął tym wsparciem 780 środowisk. Dostarczane były posiłki obiadowe w liczbie 100 dziennie, zapewniono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi psychiatryczne łącznie w 141 rodzinach, udzielano pomocy finansowej i pracę socjalną. W okresie od kwietnia do czerwca rozdysponowano wśród najbardziej potrzebujących środowisk ponad 6 ton żywności pozyskanej z Banku Żywności.
Z uwagi na zamknięcie szkół zapewniono pomoc rodzinom, w których dzieci korzystały wcześniej z posiłków w szkole opłacanych przez MOPS – w zależności od potrzeb była to pomoc finansowa lub posiłki dostarczane były do miejsca zamieszkania.

W mieście Pruszkowie, w czasie od marca do czerwca, kwarantanną objętych było 737 osób. Z tymi osobami pracownicy socjalni Ośrodka mieli stały kontakt telefoniczny, również w dni wolne od pracy. MOPS zapewnił pomoc wszystkim potrzebującym. We współpracy z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej rodzinom będącym w kwarantannie zapewniana jest cały czas żywność, konieczne leki lub inne artykuły pierwszej potrzeby.

Z uwagi na izolację społeczną uruchomione zostały liczne porady telefoniczne dla mieszkańców, obejmujące pomoc psychologa, terapeuty, specjalisty ds. przemocy, prawnika oraz porady dla rodziców i dla seniorów.  Zorganizowano pomoc wolontariuszy, którzy dostarczali zakupy osobom starszym będącym w grupie wysokiego ryzyka.  Mieszkańcy miasta chętnie dzielili się swoim czasem tak, aby osoby starsze mogły bezpiecznie pozostać w domu.

Przez cały czas zapewniona jest pełna ciągłość pracy wszystkich działów Ośrodka, dzięki temu bez opóźnień realizowane są wypłaty wszystkich świadczeń pieniężnych.

Wszystkie powyższe działania są nadal kontynuowane a pracownicy socjalni mimo pandemii podejmują bezpośrednią pracę w środowisku.


 

UWAGA !!!

Informujemy, iż od 1 lipca 2020 roku ponownie będzie można skorzystać z bezpłatnej porady  podczas dyżuru  konsultantów.
Osoby zainteresowane zapraszamy do Punktu Przeciwdziałania Przemocy, który mieści się w Pruszkowie przy ul. Jasnej 3

Dyżury:

Konsultant ds. przeciwdziałania  przemocy
wtorki oraz środy godz. 12.00 – 16.00

Prawnik
czwartki godz. 8.00 – 12.00

Konsultant ds. przeciwdziałania narkomani
Piątek godz. 11.00 – 16.00

Psycholog
W okresie lipiec – sierpień tylko i wyłącznie dyżur telefoniczny 500 – 135 - 649
Poniedziałek – środa – piątek godz. 9.00 -13.00

Z uwagi  na  zagrożenie epidemiologiczne,  aby skorzystać z konsultacji należy wcześniej umówić się na wizytę telefonicznie  22- 728-44-97


 


 


 

Informacja dla osób skierowanych do otrzymania pomocy żywnościowej z Banku Żywności.
W związku z epidemią z powodu COVID-19 osoby, które nie mogą osobiście odebrać żywności w siedzibie MOPS z uwagi na stan zdrowia lub inne ważne okoliczności, proszone są o zgłaszanie tego faktu telefonicznie pracownikowi socjalnemu MOPS lub na nr telefonu : 22/770-60-18.
Informujemy, że MOPS poczynił starania aby żywność była dostarczana do miejsca zamieszkania przez żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). Pracownicy socjalni będą telefonicznie informować swoich klientów w jakim dniu żywność będzie dla nich dowieziona transportem WOT. Najbliższy termin dowozu 28.04.2020r.


 

Informacja

Ze względu na pandemię i zawieszenie działalności stołówek w placówkach oświatowych, informujemy, że dzieci, które dotychczas otrzymywały wsparcie w postaci posiłku obiadowego w szkole (opłacane przez tut. MOPS) nadal otrzymują takie wsparcie. Rodziny same zadecydowały czy jest to pomoc rzeczowa czy też pieniężna.