MOPS PRUSZKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie
ul. Helenowska 3a, 05-804 Pruszków


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie w czasie pandemii COVID-19 (koronawirusa) w okresie od marca do czerwca 2020r.

Od początku wystąpienia pandemii COVID-19 wsparcie Ośrodka funkcjonowało na wszystkich dotychczasowych płaszczyznach. MOPS objął tym wsparciem 780 środowisk. Dostarczane były posiłki obiadowe w liczbie 100 dziennie, zapewniono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi psychiatryczne łącznie w 141 rodzinach, udzielano pomocy finansowej i pracę socjalną. W okresie od kwietnia do czerwca rozdysponowano wśród najbardziej potrzebujących środowisk ponad 6 ton żywności pozyskanej z Banku Żywności.
Z uwagi na zamknięcie szkół zapewniono pomoc rodzinom, w których dzieci korzystały wcześniej z posiłków w szkole opłacanych przez MOPS – w zależności od potrzeb była to pomoc finansowa lub posiłki dostarczane były do miejsca zamieszkania.

W mieście Pruszkowie, w czasie od marca do czerwca, kwarantanną objętych było 737 osób. Z tymi osobami pracownicy socjalni Ośrodka mieli stały kontakt telefoniczny, również w dni wolne od pracy. MOPS zapewnił pomoc wszystkim potrzebującym. We współpracy z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej rodzinom będącym w kwarantannie zapewniana jest cały czas żywność, konieczne leki lub inne artykuły pierwszej potrzeby.

Z uwagi na izolację społeczną uruchomione zostały liczne porady telefoniczne dla mieszkańców, obejmujące pomoc psychologa, terapeuty, specjalisty ds. przemocy, prawnika oraz porady dla rodziców i dla seniorów.  Zorganizowano pomoc wolontariuszy, którzy dostarczali zakupy osobom starszym będącym w grupie wysokiego ryzyka.  Mieszkańcy miasta chętnie dzielili się swoim czasem tak, aby osoby starsze mogły bezpiecznie pozostać w domu.

Przez cały czas zapewniona jest pełna ciągłość pracy wszystkich działów Ośrodka, dzięki temu bez opóźnień realizowane są wypłaty wszystkich świadczeń pieniężnych.

Wszystkie powyższe działania są nadal kontynuowane a pracownicy socjalni mimo pandemii podejmują bezpośrednią pracę w środowisku.


 

UWAGA !!!

Informujemy, iż od 1 lipca 2020 roku ponownie będzie można skorzystać z bezpłatnej porady  podczas dyżuru  konsultantów.
Osoby zainteresowane zapraszamy do Punktu Przeciwdziałania Przemocy, który mieści się w Pruszkowie przy ul. Jasnej 3

Dyżury:

Konsultant ds. przeciwdziałania  przemocy
wtorki oraz środy godz. 12.00 – 16.00

Prawnik
czwartki godz. 8.00 – 12.00

Konsultant ds. przeciwdziałania narkomani
Piątek godz. 11.00 – 16.00

Psycholog
W okresie lipiec – sierpień tylko i wyłącznie dyżur telefoniczny 500 – 135 - 649
Poniedziałek – środa – piątek godz. 9.00 -13.00

Z uwagi  na  zagrożenie epidemiologiczne,  aby skorzystać z konsultacji należy wcześniej umówić się na wizytę telefonicznie  22- 728-44-97


 


 


 

Informacja dla osób skierowanych do otrzymania pomocy żywnościowej z Banku Żywności.
W związku z epidemią z powodu COVID-19 osoby, które nie mogą osobiście odebrać żywności w siedzibie MOPS z uwagi na stan zdrowia lub inne ważne okoliczności, proszone są o zgłaszanie tego faktu telefonicznie pracownikowi socjalnemu MOPS lub na nr telefonu : 22/770-60-18.
Informujemy, że MOPS poczynił starania aby żywność była dostarczana do miejsca zamieszkania przez żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). Pracownicy socjalni będą telefonicznie informować swoich klientów w jakim dniu żywność będzie dla nich dowieziona transportem WOT. Najbliższy termin dowozu 28.04.2020r.


 

Informacja

Ze względu na pandemię i zawieszenie działalności stołówek w placówkach oświatowych, informujemy, że dzieci, które dotychczas otrzymywały wsparcie w postaci posiłku obiadowego w szkole (opłacane przez tut. MOPS) nadal otrzymują takie wsparcie. Rodziny same zadecydowały czy jest to pomoc rzeczowa czy też pieniężna.


 


 


 


 


 

Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem w obecnym okresie zagrożenia epidemiologicznego i  pomóc w zakupach osobom tego potrzebującym – mieszkańcom Pruszkowa – skontaktuj się telefonicznie
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszkowie pod nr tel. 502 602 991
Chętnych prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonego poniżej porozumienia wolontarystycznego, które należy przesłać do
MOPS: drogą mailową : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub złożyć w punkcie obsługi MOPS (wejście od ul. Helenowskiej)
w godz. 11-13 od poniedziałku do piątku. Po otrzymaniu porozumienia pracownik MOPS skontaktuje się z Tobą.
Dziękujemy, że chcesz być pomocny.

Dokument do pobrania (w formacie DOC lub do wyboru w PDF) - POBIERZ


 


 

 

W okresie od 1 października 2019 r. do 31 października 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Innowacyjny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie”. Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 674 011,25 zł


 

Godziny urzędowania; w tym przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach o:
- świadczenia rodzinne
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- świadczenia wychowawcze 500+
- jednorazowe świadczenie "za życiem")
- świadczenie w ramach rządowego programu "Dobry start", tzw. 300+


Poniedziałek - 10.30 – 17.00
Wtorek, środa -  8.30 – 15.00
Czwartek - nieczynne (dzień wewnętrzny)
Piątek – nieczynne (dzień wewnętrzny)